Recommander


Recommandez ce produit en envoyant un e-mail à vos amis et connaissances. Pour ce faire, remplissez les champs marqués par un astérisque * et cliquez sur "Envoyer".

III. Iheslea - Marcel Proust - J.B.Orpustanek itzulirik
Référence: LI0315
10,00 / unité(s)
Prix TTC,

Marcel Proust-en "Aro galduaren bila" edo "à la recherche du temps perdu"- hirugarrena dugu hor : Iheslea edo "la fugitive" autoreak eman titulua bezala. Jean Baptiste Orpustanek irzulirik.

«Aldizka lasterrez bere bi errotakoaren gainean gurtua, euri egunetan zen bezala bere errota mithologiakoan joanki, ala, Chantepie-ko oihanetara xampaña eremana ginuen arratsaldetan, mintzoa jaukitzale, aldatua, matelondotan bakarrik gorritzen zen bero zuri-hitsarekin, karrosako erdi-ilunean gaizki ikusten nuena eta ilargixurira hurbiltzen, orai hartaz orhoitzera debaldetan entseatzen bainintzan, gehiago bururatuko etzen ilunbean.»
 

En stock
Expédition possible sous 3 jours


Données du destinataire et de l'expéditeur
Destinataire
Adresse e-mail *
Message d'accueil personnel
Expéditeur
Adresse e-mail *

Politique de confidentialité: Les données fournies sont uniquement utilisées pour envoyer des recommandations de produits en votre nom. Nous ne conservons pas ces informations et ne les utilisons pas à d'autres fins. Pour plus d'informations, voir Politique de confidentialité.